הלוואות עמיתים
תוכנה לניהול הלוואות עמיתים, כולל ניהול החיוב והפיגורים, כולל חישוב שווי הוגן להלוואות

תקנות השקעה חדשות

מערכת פריים תומכת בתקנות השקעה החדשות של גופים מוסדיים שפורסמו ע"י משרד האוצר ויכנסו לתוקף החל מחודש יולי

 קובץ דיווח איסור הלבנת הון
פריים קרדיט התוכנה לניהול הלוואות תומכת מעכשיו גם בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון על פי דרישות הרשות להלבנת הון