"פריים הנפקות"  
מערכות לניהול הנפקות  

"פריים מנפיקים" הינה מערכת לניהול ותמחור הנפקות.
"פריים מנפיקים" מיועדת לבצע חישובים וסימולציות על נושאים שונים בתחומי החיתום, ונועדה להחליף חישובים הנעשים כיום על גליונות אלקטרוניים, ובאמצעים אחרים.
המערכת קלה ללימוד, בעלת מימשק משתמש ידידותי, והיא נוחה לתפעול ולשימוש.
ל"פריים מנפיקים" מגוון רחב של פרמטרים הניתנים להגדרה ע"י המשתמש, וחישוביה מדוייקים ואמינים.

מאפיינים עיקריים של המערכת:
ניתוח תשואת החבילה כפונקציה של מחיר האופציה
ושער האג"ח
ניתוח רגישות לאג"ח כפונקציה של שער \ ריבית.
נתוח וחישוב המחיר האפקטיבי של כל מרכיבי החבילה.
ניתוח רגישות לתשואת החבילה כפונקציה של עמלות
ניתוח רגישות לתשואת החבילה כפונקציה של עמלות
חיתום והפצה.
ניתוח רגישות למחיר האופציה כפונקציה של סטיית
התקן.
ניתוח מבנה ההון של החברה, מכפילי רווח והון, בדילול
מלא וחלקי.
בדיקה לגבי עמידה בחלק מתקנות הבורסה בכל הנוגע
לשווי אחזקות הציבור.


הדפסה