קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
08/05/2020 תפעול גמל  PRIME_test.zip  פריים זהב 
08/11/2020 F4  f4.zip  פריים זהב 
08/05/2020 קובץ הרשאות  pserial.zip  פריים זהב  
08/02/2020 מקס 64 ביט  Max_64bit.rar  קרדיט 
08/06/2020 התקנת עמדה 64 ביט  PSetup.zip  פריים זהב 
26/07/2020 DLL גרסה 32 ביט  dbexpsda40_32bit.zip  פריים 
27/07/2020 גרסת יולי 64 ביט  Prime_July_64bit.zip  פריים זהב 
28/07/2020 התקנה 64 ביט  PInst.zip  פריים זהב 
08/09/2020   dbexpsda40_64bit.zip  קובץ DLL 64 ביט 
26/07/2020 גרסת יולי 32  primehal32.zip  פריים קרדיט  
21/07/2020 יולי 32 ביט  prime32july.zip  פריים נכסים 
08/09/2020 קבצי היסטוריה  HISTRAT1_090820.zip  פריים ניהול סיכונים 
08/09/2020 קבצי היסטוריה 2   HISTRAT2_090820.zip  ניהול סיכונים 
16/07/2020 גרסה   primersk.zip  פריים ניהול סיכונים 
16/07/2020   HASP2015.zip   
16/07/2020 קבצי התקנה 2020  התקנה_קרדיט.zip  קרדיט 
07/01/2020 DLL 64 ביט  dbexpsda40_64bit.zip  פריים 
07/01/2020 אורקל 64 ביט  Dbxora_64bit.zip  פריים 
07/06/2020   haspdinst_old.zip  haspdinst ישן 
07/06/2020   Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line.zip  haspdinst_new 
25/06/2020 קובץ לפלאג  HaspUpdate_2026207281_IAI_add_Credit_2_stations.zip  עבור תעשיה אוירית 
06/02/2020   HASP4_driver_setup.zip  פלאג 
19/01/2020 קובץ מדדים 2019  INDEX-19.zip  INDEX-19 
05/07/2020 קבובץ לפלאג   HaspUpdate_1325598000._malam_add_1_station.zip  עבור מלמ 
27/10/2019 קובץ קליטה אוטומטית  XMLAUTO_sep2019.zip  פועלים XML 
07/01/2020 פלאג רשת חדש  HASPUserSetupVer8.zip  Sentinel LDK 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
23/07/2020 לאומי גמל  LG.zip  LG 
23/07/2020 יולי  PRIMEHAL_JULY.zip  קרדיט  
08/04/2020 32 ביט  PRIMERSK32.zip  פריים ניהול סיכונים 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004