קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
26/11/2020 f4  f4.zip  פריים זהב 
23/11/2020 עבור פסגות  HaspUpdate_381238205_Psagot_Add_Credit_station.zip  עדכון פלאג 
11/09/2020 גרסת ספטמבר  PRIMEML_64.zip  הלבנת הון ML 64 
11/09/2020 עזרים לפריים קרדיט ML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 64 
11/11/2020 היסטוריה  HISTRAT2.zip  עבור HMS 
15/11/2020 גרסת אוגוסט  PRIMEHAL_32.zip  פריים קרדיט 32 
18/11/2020 גרסת נובמבר  PRIMEHAL_nov_new.zip  פריים קרדיט 64 
11/12/2020 גרסת אוקטובר  PRIMERSK_102020_32.zip  ניהול סיכונים 32 
11/09/2020 גרסת אוקטובר  PRIMERSK_102020_64.zip  ניהול סיכונים 64 
11/09/2020 גרסת אוקטובר  PRIME_102020_64.zip  פריים זהב 64 
11/09/2020 גרסת אוקטובר  PRIME_102020_32.zip  פריים זהב 32 
11/02/2020 עזרים לפריים קרדיט 64  CINST+CSERIAL+CSETUP_64.zip  CINST CSERIAL CSETUP 64 
11/02/2020 עזרים לפריים קרדיט 32  CINST+CSERIAL+CSETUP_32.zip  CINST CSERIAL CSETUP 32 
11/02/2020 עזרים לפריים זהב 64  PINST+PSETUP+PSERIAL_64.zip  PINST PSETUP PSERIAL 64 
11/02/2020 עזרים לפריים זהב 32  PINST+PSERIAL_32.zip  PINST PSERIAL 32 
11/11/2020 קובץ מערכת 64  dbexpsda40_64.zip  dll 64 
11/09/2020 קובץ מערכת 32  dbexpsda40_32.zip  dll 32 
11/02/2020 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_run-time_setup.zip  Sentinel LDK runtime setup 
22/11/2020 קבצי היסטוריית שערים חלק 2  HISTRAT2_221120.zip  ניהול סיכונים 
22/11/2020 קבצי היסטוריית שערים חלק 1  HISTRAT1_221120.zip  ניהול סיכונים 
18/11/2020 אימות מדדים 2019  INDEX-19.zip  פריים זהב 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004