קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
04/08/2019   SCRNMAKE.zip  עבור קרדיט 
19/01/2020 קובץ מדדים 2019  INDEX-19.zip  INDEX-19 
01/12/2020 גרסת דצמבר מעודכנת  PRIME_updated120120.zip  פריים זהב 
01/01/2020 עבור אלטשולר   HaspUpdate_241766824_Altshuler_Add_1_Station.zip  הוספת עמדה  
01/05/2020 לאומי ששה  LGCvrt.zip  קרדיט 
22/12/2019 גרסה 15.12.19  PRIMEHAL.zip  פריים קרדיט 
01/01/2020 תוכנת התקנה  PInst.zip  פריים זהב 
22/01/2020 F4  F4.zip  פריים זהב 
19/01/2020 קבצי הסטוריה  HISTRAT1_19012020.zip  פריים ניהול סיכונים 
19/01/2020 קבצי היסטוריה  HISTRAT2_19012020.zip  פריים ניהול סיכונים 
24/11/2019 הרשאות  cserial.zip  עבור קרדיט 
11/10/2019 התקנת עמדה   csetup.zip  פריים קרדיט 
11/05/2019 ml  PrimeML_051119.zip  קרדיט 
27/10/2019 קובץ קליטה אוטומטית  XMLAUTO_sep2019.zip  פועלים XML 
09/11/2019 ניהול סיכונים 20/08  primersk200819.zip  פריים ניהול סיכונים 
09/02/2019 dll לפריים  dbexpsda40.zip  dbexpsda40 
20/01/2019 אימות מדדים 2018  INDEX-18.zip  פריים זהב 
25/03/2019 תוכנת עזר  DBExplr.zip  DBExplr 
06/05/2018 התקנה  PInst_.zip  פריים זהב 
25/07/2019 פלאג רשת חדש  Gemalto_HASPUserSetup.zip  Sentinel LDK 
28/01/2019 התקנת עמדה  PSetup.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004