קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
18/07/2022 הבטחת תשואה  test.zip  פריים זהב 
08/11/2022 F4  f4.zip  פריים זהב 
18/07/2022 תפעול גמל  PVERCVRT (2).zip  עבור תפעול גמל 
08/07/2022 קבצי היסטוריה 2  HIST2_070822.zip  ניהול סיכונים 
08/07/2022 קבצי היסטוריה 1  HIST1_070822.zip  ניהול סיכונים 
07/11/2022 טסט להבטחת תשואה  PRIME_t.zip  פריים זהב טסט 
29/04/2021 עזרים לML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 
19/12/2021   DBExplr_dec21.zip  dbexplr 
29/12/2021 dll files  dll_files.zip  DLL מעודכן 
08/03/2022 גרסת מעודכנת 2022  PRIMEHAL_2022.zip  פריים קרדיט 
08/03/2022 גרסה עדכנית 2022  PRIME_2022.zip  פריים זהב 
22/02/2022 בדיקת נתונים בפורט  PacketSenderPortable_v7.2.3.zip  Packet Sender 
23/02/2022 ScreenMaker  scrnmake.zip  קרדיט 
25/11/2021 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_Run-time_setup_072021.zip  Sentinel LDK runtime setup 
21/06/2022 עזרים לפריים קרדיט  csetup_cserial_cinst.zip  CINST CSERIAL CSETUP 
26/06/2022 גרסת יוני 22  primersk_June22.zip  ניהול סיכונים 
07/07/2022 גרסת יוני 22  PrimeML_JUNE.zip  הלבנת הון ML 
06/12/2022 התקנה פריים זהב  Pserial_Pinst_Psetup.zip  PINST PSERIAL PSETUP 
29/11/2020 בדיקת AD  AdSearch.zip  קבצי עזר  
16/01/2022 אימות מדדים 2021  INDEX-21.zip  פריים זהב 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004