קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
20/09/2011   HASPTEST.zip  בדיקת פלאג 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
10/10/2016 פלאג מקומי  hdd32.zip  פריים זהב 
12/12/2017 JB  PRIME_HA.zip  הלמן 
12/11/2017 גרסת אוקטובר  PRIMEHAL.zip  פריים קרדיט 
12/10/2017 גרסת נובמבר  PRIMEver.zip  פריים זהב 
12/10/2017 גרסת נובמבר קובץ נוסף  cvrtotc.zip  פריים זהב 
12/10/2017 קובץ היסטוריה 1  HISTRAT1_101217.zip  ניהול סיכונים 
23/10/2017 גרסה חדשה   PRIMEHAL.zip  פריים קרדיט 
11/05/2017 גרסת אוקטובר   PRIMEver.zip  פריים זהב 
26/09/2017 unzip  unzip.zip  unzip.rar 
25/09/2017 פלאג רשת  HASPUserSetup.zip  לפלאג רשת 
12/12/2017 F4  primef4.zip  F4 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
09/12/2017 גרסה  PRIMERSK.zip  פריים ניהול סיכונים 
12/11/2017 הנחש  ממשק_הנחש.zip  ממשק 
20/06/2017 אינדקס מדדים  INDEX-15.zip  פריים זהב 
12/03/2017 שערים נובמבר  m1117.zip  קובץ שערים 
12/10/2017 pserial  pserial.zip  pserial 
04/02/2017 פריים  PInst.zip  קובץ התקנה 
17/01/2017 אנדקס מדדים  INDEX-16.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
13/04/2016 Cinst  Cinst.zip  Cinst 
12/10/2017 קובץ היסטוריה 2  HISTRAT2_101217.zip  ניהול סיכונים 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
18/09/2017 HASPUserSetup  Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip  פלאג רשת-חדש 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004