קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
04/08/2019   SCRNMAKE.zip  עבור קרדיט 
19/06/2019 המרת קבצי נכסים לס  cvrtotc.zip  cvrtotc 
06/12/2019 עבור אמן  PRIMEHAL.zip  קרדיט טסט 
06/11/2019 גרסת מאי 31/5  PRIME310519_1300.zip  פריים זהב 
06/05/2019 מעודכן  PRIMEHAL.zip  קרדיט  
06/04/2019 מקס  LeumiCard.rar  לאומי קארד 
20/06/2019 f4  PrimeF4_200619.zip  פריים זהב 
04/03/2019 קובץ הרשאות  cserial 2019.zip  פריים קרדיט 
25/03/2019 תוכנת עזר  DBExplr.zip  DBExplr 
20/01/2019 אימות מדדים 2018  INDEX-18.zip  פריים זהב 
27/05/2019 גרסת מאי 19  PRIMEHAL250519.zip  פריים קרדיט 
13/01/2019 המרה לאומי ששה  LGConvrt.zip  פריים קרדיט 
12/10/2018 אלטשולר - קליטה מאקסל  AltCvrtNew.zip  פריים קרדיט 
06/11/2019 גרסת מאי 2019  primersk_310519.zip  ניהול סיכונים 
14/10/2018 dll לפריים  dbexpsda40_dll.zip  dbexpsda40 
17/06/2019 קבצי היסטוריה 2  HISTRAT2_160619.zip  פריים ניהול סיכונים 
17/06/2019 קבצי היסטוריה 1  HISTRAT1_160619.zip  פריים ניהול סיכונים 
18/11/2018 גרסה נוב' 2018  PRIMEHSV.zip  ממשק להנח 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
06/05/2018 התקנה  PInst_.zip  פריים זהב 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
05/01/2019 פלאג רשת חדש  HASPUserSetup.zip  Sentinel LDK 
28/01/2019 התקנת עמדה  PSetup.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
27/12/2018 פועלים XML  XMLauto.zip  XMLAUTO 
28/01/2019 הרשאות  pserial.zip  פריים זהב 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004