קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
04/08/2019   SCRNMAKE.zip  עבור קרדיט 
15/10/2019 קבצי היסטוריה חלק 1  HISTRAT1_151019.zip  פריים ניהול סיכונים 
15/10/2019 קבצי היסטוריה חלק 2  HISTRAT2_151019.zip  פריים ניהול סיכונים 
09/05/2019 ml  PrimeML.zip  קרדיט 
16/09/2019 גרסה   PRIME_100919.zip  פריים זהב 
16/10/2019 f4  F4.zip  פריים זהב 
09/11/2019 ניהול סיכונים 20/08  primersk200819.zip  פריים ניהול סיכונים 
22/09/2019 גרסת 7/19  cserial.zip  פריים קרדיט 
15/08/2019 גרסת 15/08/19  PRIMEHAL.zip  פריים קרדיט 
09/01/2019 לאומי ששה  LGCvrt.zip  קרדיט 
17/07/2019   pserial.zip  פריים זהב  
09/02/2019 dll לפריים  dbexpsda40.zip  dbexpsda40 
20/01/2019 אימות מדדים 2018  INDEX-18.zip  פריים זהב 
25/03/2019 תוכנת עזר  DBExplr.zip  DBExplr 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
06/05/2018 התקנה  PInst_.zip  פריים זהב 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
25/07/2019 פלאג רשת חדש  Gemalto_HASPUserSetup.zip  Sentinel LDK 
28/01/2019 התקנת עמדה  PSetup.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
27/12/2018 פועלים XML  XMLauto.zip  XMLAUTO 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004