קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
30/04/2018 גרסה 25.4.18  PRIMERSKapril.zip  ניהול סיכונים 
20/06/2018 עבור פריים קרדיט  SCRNMAKE.zip  screenmake 
19/07/2018 דרייבר CMD  Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line.zip  פריים זהב 
19/07/2018   PRIME_test (2).zip  גרסה למלמ 
15/07/2018 לחיים מאלטשולר  Masleca.zip  מסלקה 
19/07/2018   malam.zip  עבור מלמ 
27/06/2018   pserial.zip  קובץ הרשאות 
06/07/2018 גרסת ממשק  PRIMEHSV062018.zip  ממשק להנח 
15/07/2018 גרסת יולי  PRIMEHAL_1007.zip  קרדיט 
19/07/2018 גרסת יולי  PRIME100718.zip  פריים זהב 
15/07/2018 קבצי היסטוריה  HISTRAT1_150718.zip  ניהול סיכונים 
15/07/2018 קבצי היסטוריה  HISTRAT2_150718.zip  ניהול סיכונים 
16/01/2018 קובץ מדדים לדוח מס  INDEX-17.zip  פריים זהב 
19/07/2018 F4  PrimeF4.zip  F4 
25/12/2017   cvrtotc.zip  קובץ נוסף לגרסת נובמבר 
03/11/2018 פלאג רשת חדש  HASPUserSetup.zip  Sentional LDK 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
26/09/2017 unzip  unzip.zip  unzip.rar 
14/03/2018 קובץ הרשאות  cserial.zip  קרדיט 
14/03/2018 קובץ הרשאות  pserial.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
06/05/2018 התקנה  PInst_.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004