קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
24/06/2024 F4  F4.zip  פריים זהב 
19/06/2024 גרסת מאי חדשה  PRIME 2505.zip  פריים זהב 
17/06/2024 אפוטרפוס  PRIME_ver apt.zip  פריים זהב 
06/05/2024 גרסה חדשה   PRIMEHAL_new.zip  פריים קרדיט 
23/05/2024   HASPUserSetup.zip  פלאג רשת 
16/01/2024 קובץ מדדים 2023  INDEX-23.zip  פריים זהב 
09/07/2023 דרייבר לפלאג דבר CMD  haspdinst_8_51.zip  haspdinst_8_51 
16/06/2024 קבצי היסטוריה 1  HIST1_160624.zip  פריים ניהול סיכונים 
16/06/2024 קבצי היסטוריה 2  HIST2_160624.zip  פריים ניהול סכונים 
01/11/2024 קרדיט עזרים  CDBExplr.zip  קרדיט עזרים 
01/11/2024   AdSearch (2).zip  פריים זהב וקרדיט 
21/05/2024 גרסת מאי 24  primersk200524.zip  פריים ניהול סיכונים 
25/11/2021 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_Run-time_setup_072021.zip  Sentinel LDK runtime setup 
26/03/2024 עזרים לפריים קרדיט  cinst+csetup+cserial.zip  CINST CSERIAL CSETUP 
29/04/2021 עזרים לML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 
19/12/2021   DBExplr_dec21.zip  dbexplr 
29/12/2021 dll files  dll_files.zip  DLL מעודכן 
20/10/2022 בדיקת נתונים בפורט  PacketSender.zip  Packet Sender 
21/02/2024 התקנה פריים זהב  primeGoldUtils.zip  PINST PSERIAL PSETUP 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004