קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
19/04/2021 f4  f4.zip  פריים זהב 
03/07/2021 לאומי ששה חדש  LGFix.zip  לאומי ששה חדש 
04/06/2021 עבור חשמל  prime_test.zip  פריים  
04/04/2021 גרסה 25.03.21  PRIMEHAL_250321.zip  פריים קרדיט 
25/03/2021 גרסת מרץ  prime_200321.zip  פריים זהב 
18/04/2021 קבצי היסטוריה חלק 1  HIST1_180421.zip  ניהול סיכונים 
18/04/2021 קבצי היסטוריה חלק 2  HIST2_180421.zip  ניהול סיכונים 
25/03/2021 גרסת פברואר  primersk_200321.zip  ניהול סיכונים 
03/11/2021 גרסת מרץ  PrimeML_100321.zip  הלבנת הון ML 
15/02/2021 עזרים לרדיט ML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 
12/07/2020   DBExplr.zip  dbexplr 
27/12/2020 קובץ מערכת 64  dbexpsda40_64.zip  dll 64 
21/01/2021 עזרים לפריים זהב  Pinst+Psetup+Pserial.zip  PINST PSETUP PSERIAL 
21/01/2021 עזרים לפריים קרדיט  Cinst+Cserial+Csetup.zip  CINST CSERIAL CSETUP 
11/02/2020 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_run-time_setup.zip  Sentinel LDK runtime setup 
17/01/2021 אימות מדדים 2020  INDEX-20.zip  פריים זהב 
29/11/2020 בדיקת AD  AdSearch.zip  קבצי עזר  
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004