קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
05/11/2020 גרסת מאי 20  PrimeML_100520.zip  פריים ML 
06/02/2020   HASP4_driver_setup.zip  פלאג 
06/04/2020 F4  F4.zip  פריים זהב 
31/05/2020 קבצי היסטוריה 2  histrates2_310520.zip  פריים ניהול סיכונים 
31/05/2020 קבצי היסטוריה  HISTRAT1_310520.zip  פריים ניהול סיכונים 
31/05/2020   Prime_250520.zip  קרן 
14/05/2020 גרסת מאי מעודכנת  PRIMEupdated1005.zip  פריים זהב 
26/05/2020 גרסת stand alone  primersk100520.zip  ניהול סיכונים 
14/05/2020 גרסת מאי 2020  PRIMEHALnew1005.zip  פריים קרדיט  
05/07/2020 קבובץ לפלאג   HaspUpdate_1325598000._malam_add_1_station.zip  עבור מלמ 
19/01/2020 קובץ מדדים 2019  INDEX-19.zip  INDEX-19 
02/10/2020 החלפת נתוני הלוואה  LGFix.zip  קרדיט 
01/01/2020 תוכנת התקנה  PInst.zip  פריים זהב 
11/10/2019 התקנת עמדה   csetup.zip  פריים קרדיט 
24/11/2019 הרשאות  cserial.zip  עבור קרדיט 
27/10/2019 קובץ קליטה אוטומטית  XMLAUTO_sep2019.zip  פועלים XML 
09/02/2019 dll לפריים  dbexpsda40.zip  dbexpsda40 
25/03/2019 תוכנת עזר  DBExplr.zip  DBExplr 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
25/07/2019 פלאג רשת חדש  Gemalto_HASPUserSetup.zip  Sentinel LDK 
28/01/2019 התקנת עמדה  PSetup.zip  פריים זהב 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004