קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
20/09/2011   HASPTEST.zip  בדיקת פלאג 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
10/10/2016 פלאג מקומי  hdd32.zip  פריים זהב 
19/09/2017 אנליסט  haspdinst.zip  haspdinst 
19/09/2017 תמא  PRIMEHALta.zip  תמא 
09/12/2017 קובץ הרשאות פסגות   cserial.zip  פריים קרדיט  
19/09/2017 f4  primef4 .zip  פריים f4 
09/12/2017 גרסה  PRIMERSK.zip  פריים ניהול סיכונים 
09/12/2017 גרסה 1009  PRIMEHAL.zip  פריים קרדיט 
09/05/2017 ממשק עבור מיטב  PRIMEHSV-meitav.zip  ממשק 
09/03/2017 שערי אוגוסט  m0817.zip  קובץ שערים 
09/03/2017 גרסת אוגוסט  PRIME.zip  פריים זהב 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
30/07/2017   PRIMEHSV.zip  ממשק 
20/06/2017 אינדקס מדדים  INDEX-15.zip  פריים זהב 
07/02/2017 שערים יוני  m0617.zip  קובץ שערים 
17/09/2017 pserial  pserial.zip  pserial 
04/02/2017 פריים  PInst.zip  קובץ התקנה 
17/01/2017 אנדקס מדדים  INDEX-16.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
13/04/2016 Cinst  Cinst.zip  Cinst 
08/01/2017 שערים יולי  m0717.zip  קובץ שערים 
18/09/2017 קובץ היסטוריה 1  HistRates1_180917.zip  ניהול סיכונים 
18/09/2017 קובץ היסטוריה 2  HistRates2_180917.zip  ניהול סיכונים 
18/09/2017 קובץ היסטוריה 3  HistRates3_180917.zip  ניהול סיכונים 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
18/09/2017 HASPUserSetup  Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip  פלאג רשת-חדש 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004