קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
04/08/2019   SCRNMAKE.zip  עבור קרדיט 
21/07/2019 F4  Primef4.zip  פריים זהב 
18/07/2019 עבור א.ש  HaspUpdate_Altshler_20190718_241766824.zip  עדכון פלאג 
17/07/2019   pserial.zip  פריים זהב  
17/07/2019 גירסה   PRIME.zip  פריים זהב 
07/11/2019   gamla110719_3.zip  גמלא 
07/01/2019 עבור אלטשולר  HaspUpdate_Altshuler_241766824.zip  עדכון פלאג קרדיט 
07/09/2019 גרסה מעודכנת  PRIMEHAL_07072019.zip  קרדיט 
07/01/2019 עבור מיטב  HaspUpdate_Meitav_Credit_9_Stations_2081999643.zip  עדכון פלאג קרדיט 
06/11/2019 גרסת מאי 31/5  PRIME310519_1300.zip  פריים זהב 
19/06/2019 המרת קבצי נכסים לס  cvrtotc.zip  cvrtotc 
06/04/2019 מקס  LeumiCard.rar  לאומי קארד 
04/03/2019 קובץ הרשאות  cserial 2019.zip  פריים קרדיט 
25/03/2019 תוכנת עזר  DBExplr.zip  DBExplr 
20/01/2019 אימות מדדים 2018  INDEX-18.zip  פריים זהב 
27/05/2019 גרסת מאי 19  PRIMEHAL250519.zip  פריים קרדיט 
13/01/2019 המרה לאומי ששה  LGConvrt.zip  פריים קרדיט 
06/11/2019 גרסת מאי 2019  primersk_310519.zip  ניהול סיכונים 
14/10/2018 dll לפריים  dbexpsda40_dll.zip  dbexpsda40 
14/07/2019 קבצי היסטוריה 2  HISTRAT2_140719.zip  פריים ניהול סיכונים 
14/07/2019 קבצי היסטוריה 1  HISTRAT1_140719.zip  פריים ניהול סיכונים 
18/11/2018 גרסה נוב' 2018  PRIMEHSV.zip  ממשק להנח 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
06/05/2018 התקנה  PInst_.zip  פריים זהב 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
05/01/2019 פלאג רשת חדש  HASPUserSetup.zip  Sentinel LDK 
28/01/2019 התקנת עמדה  PSetup.zip  פריים זהב 
14/03/2018 התקנה  Cinst.zip  קרדיט 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
27/12/2018 פועלים XML  XMLauto.zip  XMLAUTO 
28/01/2019 הרשאות  pserial.zip  פריים זהב 
14/03/2018 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
05/08/2019 SEARCH  AdSearch.zip  AD 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004