קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
20/09/2011   HASPTEST.zip  בדיקת פלאג 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
10/10/2016 פלאג מקומי  hdd32.zip  פריים זהב 
17/01/2018 העברות לאומיקארד  TransCheck.zip  פריים קרדיט 
16/01/2018 קובץ מדדים לדוח מס  INDEX-17.zip  פריים זהב 
01/09/2018 קרדיט  cserial.zip  קובץ הרשאות קרדיט 
16/01/2018 גרסת ינואר  PRIMEver100118.zip  פריים זהב 
01/04/2018 ממשק להנחש  PRIMEHSV_ver.zip  פריים זהב  
31/12/2017 שערים אוקטובר  m1017.zip  פריים זהב 
01/01/2018 שערים דצמבר  m1217.zip  פריים זהב 
18/01/2018 גרסת ינואר  PRIMEHALver.zip  פריים קרדיט 
25/12/2017   cvrtotc.zip  קובץ נוסף לגרסת נובמבר 
18/12/2017 פלאג חדש  Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip  Sentional LDK 
26/09/2017 unzip  unzip.zip  unzip.rar 
21/01/2018 F4  primef4.zip  F4 
14/01/2018 קובץ היסטוריה 1  HISTRAT1_140118.zip  ניהול סיכונים 
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
21/12/2017 גרסה  PRIMERSK.zip  פריים ניהול סיכונים 
12/10/2017 pserial  pserial.zip  pserial 
12/03/2017 שערים נובמבר  m1117.zip  קובץ שערים 
04/02/2017 פריים  PInst.zip  קובץ התקנה 
17/01/2017 אנדקס מדדים  INDEX-16.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
13/04/2016 Cinst  Cinst.zip  Cinst 
14/01/2018 קובץ היסטוריה 2  HISTRAT2_140118.zip  ניהול סיכונים 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004