קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
03/03/2021 f4  f4_010321.zip  פריים זהב 
03/02/2021 עדכון עמדה  AltshulerCredit_Add_Station__241766824.zip  עבור אלטשולר 
21/02/2021 גרסה 15.02.21  Primehal_150221.zip  פריים קרדיט 
21/02/2021 גרסת פברואר  prime_050221.zip  פריים זהב 
28/02/2021 קבצי היסטוריה 1  HIST1_280221.zip  פריים ניהול סיכונים 
28/02/2021 קבצי היסטורה 2  HIST2_280221.zip  פריים ניהול סיכונים 
12/07/2020   DBExplr.zip  dbexplr 
21/01/2021 עזרים לפריים זהב  Pinst+Psetup+Pserial.zip  PINST PSETUP PSERIAL 
21/01/2021 עזרים לפריים קרדיט  Cinst+Cserial+Csetup.zip  CINST CSERIAL CSETUP 
02/07/2021 גרסת פברואר  primersk0502.zip  ניהול סיכונים 
03/03/2021 גרסת מרץ  PrimeML_030321.zip  הלבנת הון ML 
15/02/2021 עזרים לרדיט ML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 
27/12/2020 קובץ מערכת 64  dbexpsda40_64.zip  dll 64 
11/02/2020 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_run-time_setup.zip  Sentinel LDK runtime setup 
17/01/2021 אימות מדדים 2020  INDEX-20.zip  פריים זהב 
29/11/2020 בדיקת AD  AdSearch.zip  קבצי עזר  
20/01/2021   scrnmake_2001.zip  לאומי ששה 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004