קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
21/01/2021 גרסה חדשה  prime 150121updated.zip  פריים זהב 
21/01/2021 f4  f4.zip  פריים זהב 
12/07/2020   DBExplr.zip  dbexplr 
17/01/2021 קבצי היסטוריה 1  HISTRAT1_17012021.zip  פריים ניהול סיכונים 
17/01/2021 קבצי היסטורה 2  HISTRAT2_17012021.zip  פריים ניהול סיכונים 
27/12/2020 גרסת ספטמבר  PRIMEML_64.zip  הלבנת הון ML 
27/12/2020 עזרים לפריים קרדיט ML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 
27/12/2020 גרסת 20.12.20  PRIMEHAL_201220.zip  פריים קרדיט 
21/01/2021 עזרים לפריים זהב  Pinst+Psetup+Pserial.zip  PINST PSETUP PSERIAL 
21/01/2021 עזרים לפריים קרדיט  Cinst+Cserial+Csetup.zip  CINST CSERIAL CSETUP 
30/12/2020 גרסת דצמבר  primersk_2012.zip  ניהול סיכונים 
27/12/2020 קובץ מערכת 64  dbexpsda40_64.zip  dll 64 
11/02/2020 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_run-time_setup.zip  Sentinel LDK runtime setup 
17/01/2021 אימות מדדים 2020  INDEX-20.zip  פריים זהב 
29/11/2020 בדיקת AD  AdSearch.zip  קבצי עזר  
20/01/2021   scrnmake_2001.zip  לאומי ששה 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004