קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
20/09/2011   HASPTEST.zip  בדיקת פלאג 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה לפריים מעודכנת.doc  פריים זהב 
10/10/2016 פלאג מקומי  hdd32.zip  פריים זהב 
23/10/2017 לאומיקארד עזרים  Credit_2017_Utils.zip  קרדיט 
23/10/2017 תוכנה ללאומיקארד  Credit_2017.zip  קרדיט 
23/10/2017 גרסה חדשה   PRIMEHAL.zip  פריים קרדיט 
22/10/2017 אלטשולר  HaspUpdate_241766824_Altshuler.zip  הוספת עמדה 
17/10/2017 גרסת ספטמבר  PRIME.zip  פריים זהב 
23/10/2017 F4  primef4.zip  F4 
16/10/2017 למיכאל לאומי ששה  LGConvrt.zip  פריים קרדיט 
25/09/2017 פלאג רשת  HASPUserSetup.zip  לפלאג רשת 
28/09/2017 המרת קובץ - הסבת אומגה  LGConvrt.zip  LGconvert 
26/09/2017 unzip  unzip.zip  unzip.rar 
19/09/2017 אנליסט  haspdinst.zip  haspdinst 
10/02/2017 שערי ספטמבר  m0917.zip  קובץ שערים 
09/12/2017 גרסה  PRIMERSK.zip  פריים ניהול סיכונים 
09/12/2017 קובץ הרשאות פסגות   cserial.zip  פריים קרדיט  
13/08/2017 DBExplr  DBExplr.zip  DBExplr 
10/01/2017 הנחש  PRIMEHSV.zip  ממשק 
20/06/2017 אינדקס מדדים  INDEX-15.zip  פריים זהב 
07/02/2017 שערים יוני  m0617.zip  קובץ שערים 
17/09/2017 pserial  pserial.zip  pserial 
04/02/2017 פריים  PInst.zip  קובץ התקנה 
17/01/2017 אנדקס מדדים  INDEX-16.zip  פריים זהב 
14/07/2016 התקנה  CSetup.zip  פריים קרדיט 
13/04/2016 Cinst  Cinst.zip  Cinst 
08/01/2017 שערים יולי  m0717.zip  קובץ שערים 
22/10/2017 קובץ היסטוריה 1  HistRates1_221017.rar  ניהול סיכונים 
22/10/2017 קובץ היסטוריה 2  HistRates2_221017.rar  ניהול סיכונים 
27/08/2015 חוברת הדרכה  חוברת הדרכה קרדיט .rar  פריים קרדיט 
01/08/2015 פועלים XML  XMLAUTO.zip  XMLAUTO 
18/09/2017 HASPUserSetup  Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip  פלאג רשת-חדש 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004