מה חדש     

תקנת השקעה חדשות גופיים מוסדיים
תמיכה בתקינה הבינלאומית IFRS לדוחות חשבונאיים
חישוב מס ללקוחות פרטים ע"פ הוראות הרפורמה כולל תכנון מס
הוספת דירוג שני לאג"חים וני"ע לא סחירים
הוספת אפשרות לחישוב והצגה של תשואה בקניה ומכירה
מודול מיסוי פרטיים
"פריים נגזרים" - מודול חוזים ואופציות
אפשרות לנהל חוזים עתידיים ואופציות ל"ס על מדדים , מטבעות , נכסים , שערוכים וחישובים לפי B&S , תזרימי מזומנים עתידיים.
מאפשר חישוב חשיפות על אופציות סחירות ול"ס דלתא , גמה, B&S חישוב בטחונות ובטוחות לפי דרישת הבורסה
פריים זהב הגירסה המתקדמת של פריים גירסת ה sql הכוללתפ ונקציות נוספות שלא קיימות בגירסת פריים נכסים

  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004