רשימת טעויות נפוצות בקליטת נתונים מהבנקים:

קובץ הנתונים לא נקלט
פעולה לא מזוהה
אפיק השקעה לא חוקי
פעולות שלא נמצאות במערכת
שער ני"ע שלילי
כמות ני"ע שלילי

שאלות ותשובות     

בביצוע פעולה מתקבלת הודעה: "תאריך לא חוקי"התאמת הקבצים וסוג הבנק במסך הזנת נתונים  
שם קובץ פח"ק/עו"ש שם קובץ יתרות/אחזקות שם קובץ תנועות הבנק במסך קליטת נתונים שם הבנק להורדת נתונים
שרירותי שרירותי שרירותי לאומי איגוד
Mp1# או mp77# Mp2# או mp88# Mp1# או mp77# FMR בטוחה/נשואה/ FMR/BI
Aniet.dat או tnu.asc Aniet.dat Aniet.dat או tnu.asc פועלים DOS גמול, במבנה הישן
*.skt *.skt *.skt בינלאומי ישן בינלאומי
שרירותי שרירותי שרירותי גמול גמול
שרירותי שרירותי Tnn.asc דיסקונט דיסקונט
שרירותי Sc#trn.dat שרירותי לאומי לאומי
Sc#trn.dat שם הלקוח Sc#trn.dat כללי כללי
[שם לקוח].osy dsk.[שם לקוח] [שם לקוח].tnu מזרחי עו מזרחי
[שם לקוח].tnu yit [שם לקוח].tnu דיסקונט מרכנתיל
tnu.asc #.itr tnu.asc ספנות ספנות
Anie.dat Nistnout.tx Nistnout.tx Anie.dat Nistnout.tx פועלים פועלים בהתאמה אישית
#.tn Anie.dat tnu.asc #.tn פועלים DOS פועלים במבנה DOS  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004