רשימת מוצרים     

פריים קרדיט
"פריים קרדיט" הינה מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הלוקחים הלוואות והן לגופים הנותנים הלוואות. התכונה תומכת בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון.
"פריים קופות"
"פריים קופות" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים של קופות גמל , קופות פנסיה וקרנות השתלמות"
פריים נכסים
"פריים נכסים" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים של הארגון. המערכת מאפשרת ניהול תהליכים מורכבים, חסכון במשאבים וכ"א וזמינות מידע גבוהה ביותר.
פריים קרדיט לייט
מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הנותנים הלוואות והן לחברות הלוקחות הלוואות
פריים ניהול סיכונים
"פריים ניהול סיכונים" הינה מערכת תוכנה לניהול סיכוני שוק ייחודית וראשונה מסוגה בארץ המפיקה את מדדי ניהול הסיכונים המתקדמים בעולם על תיקי השקעה. המערכת מאפשרת עמידה בתקנים מחמירים בניהול תיקי השקעות,מידע אמין על אופי תיק ההשקעות ורמת חשיפות לאפיקים מסוימים.
"פריים נגזרים"
"פריים נגזרים" היננה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה באופן ממוקד על ניירות ערך מסוג אופציות. המודול הייחודי הזה נמצא בשימוש זה זמן רב אצל שחקני המעו"ף הגדולים במשק. והינו הכלי מתקדם מסוגו.
"פריים הנפקות"
מערכות לניהול הנפקות
פריים אג"ח חו"ל
מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים בתחום האג"ח, המושקעות בבורסות בחו"ל.
פריים קרדיט עמיתים
"פריים קרדיט עמיתים" הינה מערכת לניהול הלוואות עמיתים בקופות גמל ופנסיה.

מוצרים     

פריים קרדיט  
"פריים קרדיט" הינה מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הלוקחים הלוואות והן לגופים הנותנים הלוואות. התכונה תומכת בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון.  

"פריים קרדיט" מורכבת מתוכנת בסיס וממגוון מודולים המספקים מענה להיבטים השונים של נושא ההלוואות. פריים קרדיט הינה מערכת גמישה המאפשרת התאמה לדרישות הלקוח הן ביצירת מסך קליטת פרטי ההלוואה והן בהפקת הדוחות.  

תמיכה בסוגי אשראי הלוואות קצרות, ארוכות טווח, ועוד. מט"ח והצמדות הצמדות למדד, מט"ח, סל, וכו', הלוואות נקובות במט"ח לכל מטבע.
חישובי ריבית חודשית, שנתית, 365, 360, ריבית קבועה/משתנה, לייבור,פריים ועוד.
לוחות תשלומים החזרי קרן שווים, החזרים בשיטת שפיצר, החזרים אקראיים, ריבית מראש, בלון, פירעונות מוקדמים ועוד.
 דוחות בסיסים לוחות סילוקין, שערוכים, פירעונות, פירעונות תקופתיים, חלויות, נתונים למאזן, דוחות נוספים ע"פ דרישה.
חדש! תמיכה בקובץ דיווח איסור הלבנת הון מעכשיו פריים קרדיט תומכת בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון לפי דרישות הרשות לאיסור הלבנת הון.
ממשק אוטומטי ליצירת פקודות יומן שערוכים ונתונים לכל תוכנת הנח"ש. הממשק נבנה לפי דרישות הלקוח ועפ"י צרכיו.
 ממשק למס"ב העברת קבצי נתונים מהמערכת למס"ב לשם גביה או זיכוי אוטומטיים.
 קליטת שערים אוטומטית קליטה ממקור חיצוני של שערי מט"ח ומדדים.
חישוב שווי הוגן
חישוב מח"מ ותשואה לפדיון
 מחולל דוחות מחולל דוחות משוכלל המאפשר דוחות בכל פורמט ובכל רמת פירוט בשיתוף כל נתון קיים כולל עד שבע רמות מיון.
 מודול מכתבים מחולל הודעות תשלום ללווים כולל קישור ל Word.
 מודול הרשאות כולל ניהול לוג שינויים וניהול הרשאות שינוי ועדכון הלוואות.
 מודול פיגורים 
 מודולים נוספים   on call, ערבויות, פיקדונות ועוד


 


  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004