דרושים      
       פריים מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ
       חברת התוכנה המובילה לתוכנות פיננסיות מתקדמות

       בעקבות גידול מתמשך אנו מחפשים:

        סודיות מובטחת רק פניות מתאימות יענו
        קו"ח בציון מספר משרה נא לשלוח לפקס 03-6121600
        לידי גיא או jobs@primesys.co.il

  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004