פריים מערכות תוכנה     

פריים מערכות תוכנה

עוסקת בפיתוח ויישום מערכות תוכנה פיננסיות מתקדמות וייחודיות לניהול נכסים פיננסיים סחירים ולא סחירים, בהיבטים מיסויים, חשבונאיים, פיקוח וניתוח תיקי השקעות.פריים מערכות מספקת פתרונות מקצועיים לתחום הפיננסי. החברה מציעה פתרונות כלכליים וחשבונאים, פתרונות לניהול נכסים, ניהול הלוואות, ליסינג, תזרים מזומנים, ניהול סיכוני שוק ועוד.


פתרונות תוכנה פיננסיים
אנו מאפיינים, בונים ומטמיעים מערכות פיננסיות העונות על דרישות הלקוח, כגון מערכות תוכנה לשוק ההון, מערכות תוכנה לניהול נכסים פיננסים, מערכות תוכנה לניהול השקעות, מערכות תוכנה לניהול הלוואות, מערכות תוכנה לניהול סיכוני שוק, מערכות תוכנה המספקות מידע פיננסי לכל העיתונים ולרוב אתרי האינטרנט הכלכליים, מערכת תוכנה למסחר בנ"ע זרים, מערכות תוכנה תומכות החלטה, מערכות תוכנה תומכות מסחר באופציות מעו"ף ו OTC ועוד.

המוצרים המובילים     
פריים קרדיט
פרטים נוספים... "פריים קרדיט" הינה מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הלוקחים הלוואות...
"פריים קופות"
פרטים נוספים... "פריים קופות" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים של קופות גמל...

  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004