רשימת מוצרים     

פריים קרדיט
"פריים קרדיט" הינה מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הלוקחים הלוואות והן לגופים הנותנים הלוואות. התכונה תומכת בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון.
"פריים קופות"
"פריים קופות" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים של קופות גמל , קופות פנסיה וקרנות השתלמות"
פריים נכסים
"פריים נכסים" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים של הארגון. המערכת מאפשרת ניהול תהליכים מורכבים, חסכון במשאבים וכ"א וזמינות מידע גבוהה ביותר.
פריים קרדיט לייט
מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הנותנים הלוואות והן לחברות הלוקחות הלוואות
פריים ניהול סיכונים
"פריים ניהול סיכונים" הינה מערכת תוכנה לניהול סיכוני שוק ייחודית וראשונה מסוגה בארץ המפיקה את מדדי ניהול הסיכונים המתקדמים בעולם על תיקי השקעה. המערכת מאפשרת עמידה בתקנים מחמירים בניהול תיקי השקעות,מידע אמין על אופי תיק ההשקעות ורמת חשיפות לאפיקים מסוימים.
"פריים נגזרים"
"פריים נגזרים" היננה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה באופן ממוקד על ניירות ערך מסוג אופציות. המודול הייחודי הזה נמצא בשימוש זה זמן רב אצל שחקני המעו"ף הגדולים במשק. והינו הכלי מתקדם מסוגו.
"פריים הנפקות"
מערכות לניהול הנפקות
פריים אג"ח חו"ל
מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים בתחום האג"ח, המושקעות בבורסות בחו"ל.
פריים קרדיט עמיתים
"פריים קרדיט עמיתים" הינה מערכת לניהול הלוואות עמיתים בקופות גמל ופנסיה.

מוצרים     

"פריים קופות"  
"פריים קופות" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים של קופות גמל , קופות פנסיה וקרנות השתלמות"   

"פריים קופות" פותחה מתוך תפיסה הגורסת כי למנהלים בארגון דרוש כלי אמין ופשוט המרכז את כל המידע לנושא ההשקעות, המאפשר ניהול תהליכים, חיסכון במשאבים, וזמינות גבוהה למידע ולנתונים המשפיעים מהותית על רווחיות תיק הנכסים.

"פריים קופות"  הינה הפתרון המוביל לשליטה ובקרה על כל הנושא המורכב והרגיש הקרוי ניהול הנכסים פיננסים בקופות הגמל והפנסיה.

"פריים קופות"  מספקת מענה מלא לנושאים הבאים:

קישור אוטומטי לכל הבנקים לצורכי משיכת נתונים        והתאמת יתרות
מגוון דוחות לוועדות השקעות  בכל רזולוציה נדרשת
מעקב אחרי ביצועי מנהלי התיקים
ניהול העו"ש והתאמות בנקים
ניתוח מקצועי ומקיף של תיק  האג"ח
תזרים מזומנים פיננסי מתיקי השקעות
ניהול פיקדונות והלוואות בכל מטבע
דוחות שיערוך בפורמט קבוצות האוצר
חישובי תשואת קופה ע"פ נוסחת האוצר
קישור לכל תוכנת הנהלת חשבונות והשתלבות בפתרונות ERP
דוחות חשבונאים רווח והפסד, מאזן ע"פ קבוצות האוצר.
דיווחים לאוצר: דוח חודשי כולל שליחת הקובץ לאוצר
דוחות רבעונים לאוצר
באורים לדוחות השנתיים
חישוב שווי הוגן ו3ח'
נספחים 3 , 4
בדיקת תקנות ההשקעה החדשות של האוצר והתראה על חריגות
מנפיק על חישוב % אחזקה ממנפיק
מדד פיזור סיכון לכל נכס ולקופה
דוח ניתוח יעילות השקעה
ביקורת עמלות
ניתוח מקצועי ומקיף באופציות וחוזים עתידיים
ביצוע סימולציות וניתוחים מתקדמים
מודול ניהול סיכונים ניתוח כפי שדורש משרד האוצר


  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004