רשימת מוצרים     

פריים קרדיט
"פריים קרדיט" הינה מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הלוקחים הלוואות והן לגופים הנותנים הלוואות. התכונה תומכת בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון.
"פריים קופות"
"פריים קופות" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים של קופות גמל , קופות פנסיה וקרנות השתלמות"
פריים נכסים
"פריים נכסים" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים של הארגון. המערכת מאפשרת ניהול תהליכים מורכבים, חסכון במשאבים וכ"א וזמינות מידע גבוהה ביותר.
פריים קרדיט לייט
מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הנותנים הלוואות והן לחברות הלוקחות הלוואות
פריים ניהול סיכונים
"פריים ניהול סיכונים" הינה מערכת תוכנה לניהול סיכוני שוק ייחודית וראשונה מסוגה בארץ המפיקה את מדדי ניהול הסיכונים המתקדמים בעולם על תיקי השקעה. המערכת מאפשרת עמידה בתקנים מחמירים בניהול תיקי השקעות,מידע אמין על אופי תיק ההשקעות ורמת חשיפות לאפיקים מסוימים.
"פריים נגזרים"
"פריים נגזרים" היננה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה באופן ממוקד על ניירות ערך מסוג אופציות. המודול הייחודי הזה נמצא בשימוש זה זמן רב אצל שחקני המעו"ף הגדולים במשק. והינו הכלי מתקדם מסוגו.
"פריים הנפקות"
מערכות לניהול הנפקות
פריים אג"ח חו"ל
מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים בתחום האג"ח, המושקעות בבורסות בחו"ל.
פריים קרדיט עמיתים
"פריים קרדיט עמיתים" הינה מערכת לניהול הלוואות עמיתים בקופות גמל ופנסיה.

מוצרים     

פריים ניהול סיכונים  
"פריים ניהול סיכונים" הינה מערכת תוכנה לניהול סיכוני שוק ייחודית וראשונה מסוגה בארץ המפיקה את מדדי ניהול הסיכונים המתקדמים בעולם על תיקי השקעה. המערכת מאפשרת עמידה בתקנים מחמירים בניהול תיקי השקעות,מידע אמין על אופי תיק ההשקעות ורמת חשיפות לאפיקים מסוימים.   

המערכת מאפשרת לדרג הניהולי בארגון את מערכת האיזונים הנדרשת על מנת לעמוד בתקנות השקעה כפי שהוגדרו על ידי משרד האוצר. אילוצים אלו יכנסו לתוקף החל מינואר 2008.

"פריים ניהול סיכונים" הינו מודול נוסף במערך הפתרונות הפיננסים של מיטב מערכות תוכנה. המערכת לניהול קופות "פריים קופות" בשילוב עם המודול הנ"ל מהווה הכלי המלא לניהול של קופות גמל, פנסיה וקרנות השתלמות ותיתן את המענה לכל מגבלות ההשקעה והדיווחים אליהם נדרשים גופים אלו. המודול יכול להתממשק למערכת ניהול השקעות גם כמוצר בודד (stand alone) .

"פריים ניהול סיכונים" מספקת את החישובים הבאים:

¨ ניהול סיכוני שוק
¨ חישוב VAR לפי סימולציה היסטורית (HSVAR)
¨ חישוב סטיית התקן לפי סימולציה הסטורית (HSSTD)
¨ חישוב נקודות קיצון  לתיק השקעות
¨ ניתוח מקצועי ומקיף לתיק ההשקעות ע"י ביצוע תרחישים אפשריים בתיקי השקעות לפי פרמטרים המוזנים ע"י המשתמש
¨ ביצוע חישובים סטטיסטים תוחלות וסטיות תקן לתיק ההשקעות.
¨ חישוב יחס שארפ
¨ ניתוחי רגישויות על מדד השוק , ריביות, ימים וסטיות תקן
¨ חישוב ערך לפי B&S, חישובי דלתות
¨ חישוב חשיפות
¨ עידכון נתונים היסטוריים לצורך החישובים
¨ אנחנו אחראים על עדכון נתוני השוק (פרמטרי סיכון)


  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004