רשימת מוצרים     

פריים קרדיט
"פריים קרדיט" הינה מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הלוקחים הלוואות והן לגופים הנותנים הלוואות. התכונה תומכת בייצור קובץ דיווח איסור הלבנת הון.
"פריים קופות"
"פריים קופות" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים של קופות גמל , קופות פנסיה וקרנות השתלמות"
פריים נכסים
"פריים נכסים" הינה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים של הארגון. המערכת מאפשרת ניהול תהליכים מורכבים, חסכון במשאבים וכ"א וזמינות מידע גבוהה ביותר.
פריים קרדיט לייט
מערכת לניהול הלוואות. המערכת מתאימה הן לגופים הנותנים הלוואות והן לחברות הלוקחות הלוואות
פריים ניהול סיכונים
"פריים ניהול סיכונים" הינה מערכת תוכנה לניהול סיכוני שוק ייחודית וראשונה מסוגה בארץ המפיקה את מדדי ניהול הסיכונים המתקדמים בעולם על תיקי השקעה. המערכת מאפשרת עמידה בתקנים מחמירים בניהול תיקי השקעות,מידע אמין על אופי תיק ההשקעות ורמת חשיפות לאפיקים מסוימים.
"פריים נגזרים"
"פריים נגזרים" היננה מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה באופן ממוקד על ניירות ערך מסוג אופציות. המודול הייחודי הזה נמצא בשימוש זה זמן רב אצל שחקני המעו"ף הגדולים במשק. והינו הכלי מתקדם מסוגו.
"פריים הנפקות"
מערכות לניהול הנפקות
פריים אג"ח חו"ל
מערכת המיועדת לניהול, שליטה ובקרה על מערך הנכסים הפיננסיים בתחום האג"ח, המושקעות בבורסות בחו"ל.
פריים קרדיט עמיתים
"פריים קרדיט עמיתים" הינה מערכת לניהול הלוואות עמיתים בקופות גמל ופנסיה.

מוצרים     

"פריים הנפקות"  
מערכות לניהול הנפקות  

"פריים מנפיקים" הינה מערכת לניהול ותמחור הנפקות.
"פריים מנפיקים" מיועדת לבצע חישובים וסימולציות על נושאים שונים בתחומי החיתום, ונועדה להחליף חישובים הנעשים כיום על גליונות אלקטרוניים, ובאמצעים אחרים.
המערכת קלה ללימוד, בעלת מימשק משתמש ידידותי, והיא נוחה לתפעול ולשימוש.
ל"פריים מנפיקים" מגוון רחב של פרמטרים הניתנים להגדרה ע"י המשתמש, וחישוביה מדוייקים ואמינים.

מאפיינים עיקריים של המערכת:
ניתוח תשואת החבילה כפונקציה של מחיר האופציה
ושער האג"ח
ניתוח רגישות לאג"ח כפונקציה של שער \ ריבית.
נתוח וחישוב המחיר האפקטיבי של כל מרכיבי החבילה.
ניתוח רגישות לתשואת החבילה כפונקציה של עמלות
ניתוח רגישות לתשואת החבילה כפונקציה של עמלות
חיתום והפצה.
ניתוח רגישות למחיר האופציה כפונקציה של סטיית
התקן.
ניתוח מבנה ההון של החברה, מכפילי רווח והון, בדילול
מלא וחלקי.
בדיקה לגבי עמידה בחלק מתקנות הבורסה בכל הנוגע
לשווי אחזקות הציבור.


  


קבצי עדכון
מוצרים
דרושים


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004